GDPR

1. Udělujete tímto souhlas spolku Tygr v tísni, z.s. (se sídlem Karlova 223/26, 116 65, Praha 1, dále jen „Tygr v tísni“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), GDPR a souvisejících právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje: e-mail, jméno a příjmení.

2. Tyto údaje zpracováváme proto, abychom Vám mohli zasílat aktuální informace související s činností Tygr v tísni a jeho projektu Tygr v petrželi s webovými stránkami www.tygrvpetrzeli.cz a zpracovávat je budeme po dobu trvání činnosti tohoto projektu, maximálně však po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Tygr v tísni, z.s., info@tygrvpetrzeli.cz, Karlova 223/26, 116 65, Praha 1.

4. Osobní údaje považujeme za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám. K osobním údajům budou mít kromě Tygr v tísni přístup též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpět