Tygr v petrželi

Vytváříme prostor pro setkávání lidí, řadu volnočasových aktivit i kvalitní trávení volného času.

Komunitní zahradu Tygr v petrželi tvoří a bude tvořit společnost lidí žijících v Praze, kterým chybí kontakt s přírodou, kteří chtějí rozvíjet sousedské vztahy ve svém okolí a zároveň využívat veřejný prostor k obecně prospěšným účelům. K naplnění cíle má posloužit jednoduchý nástroj – městské zahradničení.

Za tímto účelem jako členové zřizujeme od jara 2019 urbánní zahradu. Jedním z mála vhodných míst pro tento záměr je ostrov Štvanice. Jsme hluboce přesvědčeni, že náš záměr, vedle společenského přínosu vzniku samotné zahrady, pomáhá Štvanici vracet zpět mezi příjemná a vyhledávaná místa Prahy.

Komunitní zahrada Tygr v petrželi je společná zahrada, v které si mohou obyvatelé Prahy pořídit záhonek a pěstovat si na něm všechno, co chtějí a co je jejich srdci či jazyku blízké. Vytváříme tím prostor pro setkávání lidí, řadu volnočasových aktivit i příjemné trávení volného času.

Formulář pro zájemce

* povinné pole
Varianty členství